1. Informacje ogólne
Niniejsza polityka dotyczy Serwisu internetowego dostępnego pod adresem url: sufit-podwieszany.com.pl. Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest Steel Industry Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Myśliborska 72c – 1, 03 – 185 Warszawa.
Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt.steelindustry@gmail.com
Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych, zwanych dalej “danymi,” w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
Serwis wykorzystuje dane osobowe w celu:
 – Obsługi zapytań przez formularz.
 – Przygotowania, pakowania i wysyłki towarów.
 – Realizacji zamówionych usług.
 – Prezentacji oferty lub informacji.
Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 – Poprzez dobrowolnie wprowadzone dane w formularzach, które zostają zapisane w systemach Operatora.
 – Poprzez zapisywanie plików cookie (tzw. „ciasteczek”) w urządzeniach końcowych.

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
Aby zabezpieczyć Twoje dane, stosujemy następujące środki ochrony:
 – Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione certyfikatem SSL, co gwarantuje, że dane zostaną zaszyfrowane na Twoim komputerze i odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 – Regularnie zmieniamy hasła administracyjne.
 – Wykonywane są regularne kopie bezpieczeństwa.
 – Regularnie aktualizujemy oprogramowanie wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych.

3. Hosting
Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora cyberfolks.pl.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
W niektórych sytuacjach Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom w celu realizacji umowy lub obowiązków ciążących na Administratorze. Odbiorcy to między innymi firma hostingowa, kurierzy, operatorzy pocztowi oraz upoważnieni pracownicy i współpracownicy.
Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania czynności określonych przepisami prawa. Dane marketingowe są przechowywane nie dłużej niż przez 3 lata.
Przysługuje Ci prawo do:
 – Dostępu do swoich danych osobowych.
 – Sprostowania swoich danych.
 – Usunięcia swoich danych.
 – Ograniczenia przetwarzania.
 – Przenoszenia swoich danych.
Masz również prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi Serwisu. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane działania polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, w celu świadczenia usług lub prowadzenia marketingu bezpośredniego.

5. Informacje w formularzach
Serwis zbiera informacje, które dobrowolnie podajesz, w tym dane osobowe. Serwis może również przechowywać informacje o parametrach połączenia, takie jak czas i adres IP. W niektórych przypadkach, informacja ułatwiająca powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika może być przechowywana w adresie URL strony zawierającej formularz.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza.

6. Logi Administratora
Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie podlegają logowaniu i są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe
Stosujemy Google Analytics do analizy statystycznej ruchu na stronie. Nie przekazujemy danych osobowych do Google, a jedynie zanonimizowane informacje.
Stosujemy techniki remarketingowe w celu dostosowania przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie.
Korzystamy z piksela Facebooka w celu informowania serwisu Facebook o użytkownikach korzystających z Serwisu.
Wykorzystujemy rozwiązanie badające zachowanie użytkowników na stronie poprzez tworzenie map ciepła i nagrywanie zachowania na stronie.

8. Informacja o plikach cookies
Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies to dane informatyczne przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, zawierające informacje o nazwie strony internetowej, czasie przechowywania i unikalnym numerze. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. do utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu.

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność Serwisu.
Dostosuj ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce:
 – Edge
 – Internet Explorer
 – Chrome
 – Safari
 – Firefox
 – Opera
Urządzenia mobilne: Android, Safari (iOS), Windows Phone

Scroll to Top